Sağlık Hizmet Sunumu
 • COVID-19 sürecinde Üniversitemiz Hastanesi bünyesinde 10.09.2020 itibariyle; "Ayaktan 2.328", "Yatan 984", "Yoğun Bakımda 299" hastamız tedavi edilmiş, 1.195 hastamız ise taburcu edilmiştir.

  Acil Servisimiz olağan işleyişine devam ederken, Covid-19 şüpheli hastalarının ilk kontrollerini bu çadırlarda yapılmıştır. COVID-19 vakaların belirlenmesinde sağlık çalışanlarımızın hastayla temasını engelleyen örnek alma kabini kullanılarak hasta ve çalışan güvenliği sağlanmıştır. 

  Hastalığın bulaşma riskini en aza indirmek için Radyoloji ünitemizde bulunan 2 adet Bilgisayarlı Tomografi ve MR’dan biri sadece COVID-19 şüpheli hastalara ayrılmıştır. 

  Hekim değerlendirilmesi sonrasında yatış kararı verilen COVID-19 olası/kesin tanılı hastalar için Hastanemizde ayrı servis ve asansörler tanımlanmıştır.

  Bu tedbirlerin yanında COVID-19 ile enfekte hastanın olası bir operasyon ihtiyacına yönelik erişkin Acil Servis içerisinde bir ameliyathane odası da hazırda bekletilmiştir.

  Salgın sürecinde COVID-19 dışında kalan hastalarımızın mağdur olmaması adına; diyaliz, kemoterapi alan, kronik hastalıkları olan hastaların poliklinik ve klinik hizmetleri pandemi servislerinden bağımsız alanlara taşınarak, hizmetler kesintisiz sürmüştür.

  Hastanemizde tedavi olan hasta dışındaki insan trafiğini azaltmak için, temizlik ve güvenlik hizmetlerinde çalışan personel hariç tüm idari personellerimize uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanmıştır.

  Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Hastanemizde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları daha da artırılmıştır. Hastane iç ortamı düzenli periyotlarda havalandırılırken, oluşturulan temizlik ekibi tarafından temas noktaları (kapı kolları, asansör içleri ve düğmeleri, aydınlatma anahtarları vs.) sık sık temizlenerek hijyen uygulamaları en üst seviyede tutulmuştur.

  COVID-19 kesin/olası tanılı hastalar için diğer birimlerin tamamen uzağında Dr. Talat Bahçebaşı binasında Pandemi Servisi ve Yoğun Bakımı oluşturulmuştur.  18 yataklı Pandemi Servisimizin yarısı yoğun bakım ihtiyacı duyan COVID-19 tanılı hastalara ayrılmıştır.  Pandemi Servisine yatışı yapılan hastalarımız tek kişilik, özel banyosu ve tuvaleti olan izolasyon odalarında takip edilmiştir. Bu odalar hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması açısından kapalı devre kamera ve merkezi monitörizasyon sistemi ile hekim ve hemşirelerimiz tarafından 7 gün 24 saat izlenmiştir. Yine hastalığı hafif şiddette seyreden COVID-19 tanılı hastalarımızın tedavileri Hastanemizde tam izolasyon kurallarına uygun ayrı bir serviste yapılmıştır.

  COVID-19 ile ilgili koruyucu ekipman ve ilaç ağırlıklı olmak üzere malzeme temini sağlanmıştır. Tüm personele çalıştığı yerin özelliğine göre koruyucu ekipman temin edilirken, hastane içerisine maskesiz personel, hasta ve hasta yakını girişine kesinlikle izin verilmemiştir.  Hastane içerisinde sık sık sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarıcı anonslar geçilmiştir. Hastanemiz ortak kullanım alanlarında yer alan bilgilendirme ekranlarında COVID-19 hastalığı, kişisel hijyen kuralları ve temas izolasyonları konularında bilgilendirme yayınları yapılmıştır.

  Ulaşım ve yemek hizmetlerinde de sosyal mesafe ve dezenfeksiyon kriterlerine uyum sağlanmıştır. Çalışan güvenliğini sağlamak amacıyla yemekhane düzeni değiştirilmiş, kumanya sistemine geçilmiştir. Personel servislerinde yolcu taşıma oranı yarıya indirilmiştir.

  13 Mart 2020- Sağlık Bakanlığının ilgili duyurusu gereğince ziyaretçi kurallarında düzenlemeler yapılmış, hasta ve hasta yakınlarının sağlığı açısından hasta ziyaretleri 1 defa ve 18-18-45 saatleri arasında  yapılmaya başlanmıştır.

  17 Mart 2020- Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ilgili yazısına istinaden “acil ameliyatlar dışındaki tüm ameliyatlar durdurulmuş, ilaç raporu biten hastaların rapor süreleri Haziran 2020 sonuna kadar uzatılmıştır.”

  18 Mart 2020- Sağlık personellerine etaplar halinde COVID-19 hakkında eğitimler düzenlenmiştir.  

  28 Mart 2020 - Hastanemiz PCR Laboratuvarı, Sağlık Bakanlığı tarafından 28 Mart tarihinden itibaren Düzce ili COVID-19 PCR yetkili laboratuvarı olarak görevlendirildi. 

  3 Nisan 2020- Salgın sürecinin ne zaman son bulacağı bilinmediğinden gebe hastalarımızın mağdur olmaması adına takipleri randevu alınarak ve beraberinde en fazla bir refakatçi koşuluyla sürdürülmeye devam etmiştir.

  9 Nisan 2020- Üniversitemiz Çocuk Endokrin Diyabet Merkezi, ülkemiz ve dünyada sıkça görülen COVID-19 hastalığıyla ilgili tedbirler kapsamında diyabetli çocuklar ve ailelerine yönelik uzaktan diyabet eğitimini başlattı. -

  27 Nisan 2020- Poliklinik randevularına ilişkin alınan tedbirler kapsamında “öncelikli olarak internetten randevu verilen hastalara bakılması, randevusuz başvuran hastalara triyaj uygulanarak acil olmayan vakaların internetten randevu alarak tekrar başvurması” kararı alınmıştır.

  17 Haziran 2020-Ülkemizde kontrollü sosyal hayatın başlaması ile birlikte Hastanemizde Koronavirüs (Covid-19)tedbirleri kapsamında izolasyon odaklı yeni bir döneme girildi. Randevu sistemi esas alınarak poliklinik ve cerrahi müdahalelerin yeniden başlaması ile birlikte hasta ve çalışan güvenliğini korumak amaçlı Hastanemizde yeni düzenlemeler yapıldı. 

  18 Haziran 2020- Üniversitemiz Hastanesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Obezite Merkezimiz, kontrollü sosyal hayat döneminde grup eğitimlerini online sürdürmeye karar verdi. -

  Üniversitemiz tarafından, 2020 yılı Konuralp Tıp Dergisi Özel Sayısında:

  -COVID-19 Enfeksiyonunda Meteorolojik Parametrelerin Rolü (The Role of Meteorological Parameters in COVID-19 Infection)

  -Sağlık Hizmeti, Yönetsel ve Akademik Boyutuyla Pandemi Süreci (Pandemic Process with the Dimensions of Academic, Managerial and Healthcare)

  -Düzce Tıp Fakültesi Dekanlığı Pandemi Süreci Deneyimleri (Experiences of the Department of Duzce Medical Faculty in the Pandemia Process)

  -Pandemi Sürecinde Düzce Üniversitesi Hastanesi: Başhekimlik Yönünden (Düzce University Hospital in the Pandemic Process: From the Perspective of Chief Physician)

  -COVID-19 Pandemisinde Enfeksiyon Kontrolü (Infection Control in COVID-19 Pandemic)

  -Göğüs Hastalıkları Kliniği, Pandemi Tecrübeleri (Chest Diseases Clinic, Pandemic Experiences)

  -Düzce Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğinin COVİD-19 Pandemi Deneyimleri (Experiences of Duzce University Department of Anesthesiology and Reanimation in COVID-19 Pandemic)

  -COVİD-19 Pandemisinde Düzce Üniversitesi Yoğun Bakım Pratiği (Intensive Care Practice during COVID-19 Pandemia in Duzce University)

  -Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı ve Pandemi Süreci (Düzce University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine and Pandemic Process)

  -Düzce COVID 19 PZR Testleri Nerede, Nasıl, Hangi Koşullarda Çalışılıyor? (Düzce COVID 19 PCR Tests are Worked How, Where and Under Which Conditions?)

  -COVID-19 Pandemi Sürecinde Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı (Düzce University Faculty of Medicine Radiology Department in the COVID-19 Pandemic Process)

  -COVID-19 Pandemisinde Düzce Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Pratiği (Duzce University Medical Oncology Practice in COVID-19 Pandemic)

  -Pandemi Sürecinde Nefroloji ve Hemodiyaliz Hastalarının Yönetimi – Düzce Üniversitesi Deneyimleri (Management of Nephrology and Hemodialysis Patients in the Pandemic - Experiences of Düzce University)

  -Covıd-19 Pandemi Sürecinde Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı (Düzce University Faculty of Medicine Department of Physical Medicine and Rehabilitation in the COVID-19 Pandemic Process)

  -Pandemi Polikliniğinde Asistan Olmak (Being a Resident in Pandemic Outpatient Clinic)

  -Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri ve Pandemi Süreci (Pandemic Process in Primary Healthcare)

  -Çocuklarda COVID-19 Hastalığı: Klinik Seyir, Tanı ve Tedaviye Genel Bakış ve Literatür Verilerinin Derlemesi (COVID-19 Disease in Children: Clinical Course, Diagnosis and Treatment Overview and Literature Data Compilation)

  -Evaluation of Online Anatomy Education Given in Medicine and Dentistry Faculties of Universities During Covid-19 Pandemic with Student Feedback


  2020 yılı Düzce Tıp Fakültesi Dergisi Özel Sayısında:

  - The Diagnostic and Prognostic Importance of Neurological Findings on SARS-CoV-2 Infection

  2020 yılı Annals of Medical Research’te:

  - Evaluation of the effects of COVID-19 pandemic on sleep habits and quality of life in children

  2020 yılı Am J Obstet Gynecol MFM’te:

  - Maternal and perinatal outcomes in high vs low risk-pregnancies affected by SARS-COV-2 infection (Phase-2): The WAPM (World Association of Perinatal Medicine) working group on COVID-19

  2020 yılı The Eurasian Journal of Medicine’da:

  - Unclear Issues Regarding COVID-19

   

  2020 yılı Eurasian Journal of Emergency Medicine’da (E-SCI):

  - Emergency Medicine Physicians' Approaches to Coping with Stress in COVID-19 Pandemic

  2020 yılı Pneumonia Journal: clinical laboratory’de (SCI-E):

  - Endogenous Carboxyhemoglobin Concentrations in Predicting Prognosis of Patients with COVID-19

  2020 yılı Sao Paulo Medical Journal’da (SCI-E):

  - The performance of Pandemic Medical Early Warning Score (PMEWS), Simple Triage Scoring System (STSS) and Confusion, Uremia, Respiratory rate, Blood pressure, age ≥ 65 (CURB-65) scores among the patients with COVID-19 pneumonia in the emergency department triage area: a retrospective study

  2020 yılı Diabetes Metab Syndr’da:

  - The effect of COVID-19 lockdown on glycemic control in patients with type 2 diabetes mellitus in Turkey

  2020 yılı Eurasian J Med’te:

  - Unclear Issues Regarding COVID-19

  2020 yılı Turk Thorac J’de:

  - What We Learned about COVID-19 So Far? Notes from Underground.

  2020 yılı Eurasian J Pulmonol’da:

  - Coagulopathy and COVID-19

  2020 yılı Tuberk Toraks’ta:

  - The role of mesenchymal stem cells in COVID-19 treatment

  2020 yılı CasesmedRxiv’de:

  - Alternative or Complementary Role of Serological Rapid Antibody Test in the Management of Possible COVID-19

  2020 yılı ÜCD Güncelleme Serileri’nde:

  - COVID-19 PAndemisinde Ürolojik Kanserlere Yaklaşım Nasıl Olmalı?

  2020 yılı Türk Toraks Derneği E-Kitapları’nda:

  - COVID-19 Pandemi Sürecinde İşçi Sağlığı ve Sağlık Gözetimi (E-Kitap)

  2020 yılı Solunum 2020 Dijital Kongresi’nde:

  - Covid-19 İle İlgili 2020 Yılına Ait Yayınların Bibliyometrik Analizi (Bildiri)

  başlıklarında yayınlar yer aldı.