Ar-Ge Faaliyetleri
 • COVID-19 bağlamındaki çalışmalar kapsamında Düzce Teknopark ve Üniversitemiz Teknopark Koordinatörlüğü;bünyesinde faaliyet gösteren firmalar tarafından tanı kitleri, ilaç ve aşı çalışmaları yürütülmemektedir.
 • Üniversitemiz Merkez Laboratuvarı DÜBİT bünyesinde; Üniversitemizin ihtisaslaşma faaliyetleri kapsamında ürettiği ürünler için tescillediği markaları lisansladığı firma ile işbirliği halinde, bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi yaygın olarak bilinen Oleuropein aktif maddesinin zeytin yaprağından ektraksiyonu için Ar-Ge faaliyeti yürütülmüş, bu kapsamda 4 değişik ekstraksiyon metodu ile zeytin yaprağından Oleuropein elde edilerek, her bir ekstrakt için HPLC cihazıyla aktif madde analizi yapılmıştır. Optimal ekstraksiyon yöntemi belirlendikten sonra ürün haline getirilip, tescilli markalarımızla satışı yapılacaktır. 
 • Ülkece içinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi birçok bilimsel çalışmaların yönünü değiştirdi.  Ülke genelinde artan maske ve benzeri koruyucu ekipmanların üretiminin hızlıca arttığı şu günlerde, Üniversitemiz Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi  (DÜGETAM) kumaşlarda mikroorganizma filtrasyon analizlerine başladı.
 • Üniversitemiz tarafından “Medikal Dedektör Köpeklerin SARS-CoV-2 Teşhisinde Kullanılmaları” başlıklı TÜBİTAK 1002 Projesi yürütülmüştür.

  13 Temmuz 2020-13 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Üniversitemiz tarafından “SARS-CoV-2 Enfeksiyonunun Lenfopeni Etyolojisinde Kaspaz-3 Geninin Ekspresyon ve Serum Düzeyinin Belirlenmesi” başlıklı Hızlı Destek Projesi yürütülmektedir.

  28 Eylül 2020-28 Eylül 2021 tarihleri arasında Üniversitemiz tarafından “Geçirgen Barsağın COVİD-19 Kliniği Üzerinde Etkisinin Araştırılması” başlıklı Hızlı Destek Projesi yürütülmektedir.

  23 Kasım 2020-23 Kasım 2021 tarihleri arasında Üniversitemiz tarafından “SARS Koronavirüs-2 Kaynaklı Pulmoner Fibrozda Epidermal Büyüme Faktörü (EGF)’nün Serum Düzeyi ile Transforming Growth Factor-β (TGFβ)'nın Ekspresyon ve Serum Düzeylerinin Belirlenmesi” başlıklı Bireysel Araştırma Projesi yürütülmektedir.

  06 Ocak-2021-06 Ocak 2022 tarihleri arasında Üniversitemiz tarafından “COVİD-19 Olası/Kesin Tanılı Hastalarda Serbest Radikal ve Antioksidan Enzim Düzeylerinin Değerlendirilmesi” başlıklı Hızlı Destek Projesi yürütülmektedir.

  25 Şubat 2021 tarihinde, Üniversitemiz tarafından “İnaktif COVİD-19 Aşılaması Sonrası IgG Oluşmayan Sağlık Çalışanlarında Hafıza T Lenfosit Cevabı Oluşuyor mu?” başlıklı Tıpta Uzmanlık Projesi yürütülmüştür.

  25 Şubat 2021 tarihinde, Üniversitemiz tarafından “İnaktif COVİD-19 Aşılaması Sonrası Sağlık Çalışanlarında Antikor Düzeylerinin Bir Yıllık Takibi” başlıklı Bireysel Araştırma Projesi yürütülmüştür.